Uw zoekopdracht heeft 111 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling betreffende gesloten convenant tussen de Belastingdienst en het UWV over het uitvoeren van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein, Ministerie van Financiën

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 4658 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Participatiewet in verband met het uitsluiten van fraudevorderingen bij de vermogenstoets

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2020 Staatscourant 2020, 3915 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met een langere registratietermijn in de registratie van arbeidsbeperkten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 1686 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van het Besluit politiegegevens in verband met diverse technische aanpassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2020 Staatscourant 2020, 1690 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (35 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen in verband met de invoering van het aanvullend geboorteverlof en een andere berekeningswijze van het WW-dagloon in het geval van ziekte in de referteperiode

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2020 Staatscourant 2020, 1623 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2019, 2019-0000163303, tot aanwijzing van Bureau Veritas Inspection and Certification The Netherlands B.V als conformiteitsbeoordelingsinstantie en Inspectieafdeling van de gebruiker inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2020 Staatscourant 2020, 1187 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege vaststelling van de parameters vanaf 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2020 Staatscourant 2020, 1191 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 71828 Breda
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2019, 2019-0000183468, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2019 Staatscourant 2019, 70109 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Mededeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2019, 2019-0000138683, over per 1 januari 2020 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet, het Besluit ex artikel 66a ANW 2014, de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 69923 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid