Uw zoekopdracht heeft 65 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56272 Ministerie van Defensie
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2019, nr. 2019-0000102028, tot Wijziging besluit OMV SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 50918 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de vergoeding van de Bemiddelaar en adviseurs Vrijstellingsregeling Wet Bpf 2000, 15 februari 2019 (Besluit Vergoeding Bemiddelaar en adviseurs Wet Bpf 2000, 15 februari 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2019 Staatscourant 2019, 28331 Sociaal Economische Raad
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de vakcentrales zijn overeengekomen dat de onderstaande paragraaf met betrekking tot de AOW-compensatie in de plaats treden zal van de paragraaf AOW-compensatie zoals deze in Staatscourant 2015, nr. 37200 is gepubliceerd. Voor het overige blijft de tekst van het Onderhandelaarsakkoord overgangsregeling SBF 55 – zoals in Staatscourant 2015, nr. 37200 gepubliceerd – ongewijzigd.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 6252 Rijkswaterstaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 november 2018, nr. 2018-0000126319, tot wijziging van diverse regelingen op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met naamswijziging Agentschap SZW

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2018 Staatscourant 2018, 63669 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 november 2018, nr. 2018-0000126316, houdende de wijziging van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit plaatsvervangend secretaris-generaal 2009 SZW, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Participatie en Decentrale Voorzieningen 2015 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Financieel-Economische Zaken 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2018 Staatscourant 2018, 63667 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Financiën van 13 juni 2018, 2018-0000102591, tot opheffing van het baten-lastenagentschap Agentschap SZW

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2018 Staatscourant 2018, 34900 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2017, 2017-0000174272, tot Intrekking aanwijzing kasbeheerder

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2017 Staatscourant 2017, 66771 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 november 2017, 2017-0000174271, tot Aanwijzing kasbeheerder

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2017 Staatscourant 2017, 66772 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2017, 2017-0000174287, tot Aanwijzing kasbeheerder Financieel Diensten Centrum

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-11-2017 Staatscourant 2017, 63673 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid