Uw zoekopdracht heeft 2070 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2019, nr. 2019-0000145410, tot wijziging van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2019, tot vaststelling van de rijksbijdrage in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2019 (Stcrt. 2019, 28090)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 56587 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september 2019, 2019-0000053850, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ en de Regeling statistiek Participatiewet, IOAZ en IOAW 2015 en tot intrekking van enkele andere regelingen onder meer in verband met de vernieuwing van de financieringssystematiek Bbz 2004

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 53169 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2019, nr. 2019-0000126691, tot wijziging Subsidieregeling ESF 2014–2020 ivm nieuwe tijdvakken UWV, V&J en Duurzame Inzetbaarheid Regio's en Sectoren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 50568 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2019 Staatscourant 2019, 48560 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 52009 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 52017 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit wijziging Besluit Normbedragen voorzieningen UWV 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 35967 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking van 19 juli 2019, nr. 2651661 van de gewijzigde eigen bijdragen en bedragen, bedoeld in de, het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation over 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 42402 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2019, 2019-0000077441, tot Intrekking Regeling toezichtsbevoegdheden functionaris voor de gegevensbescherming SZW

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 38120 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 juni 2019, 2019-0000042961, tot wijziging van de Beleidsregels toepassing Besluit onderstand BES 2019 in verband met de toepassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in Caribisch Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2019 Staatscourant 2019, 36863 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid