Uw zoekopdracht heeft 47 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet in verband met verlenging van het experiment voor bestaande deelnemers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53115 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53122 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet tot wijziging van de wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 52144 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (85 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52026 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (115 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43453 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (96 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van sociale zekerheidswetten in verband met het regelen van overgangsrecht voor de situatie waarin het Verenigd Koninkrijk zich terugtrekt uit de Europese Unie zonder akkoord over de voorwaarden voor deze terugtrekking (no deal brexit)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 22097 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (28 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, het Besluit inburgering en het Vreemdelingenbesluit 2000 om enkele regelingen te treffen in verband met de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2019 Staatscourant 2019, 22090 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (25 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2019 Staatscourant 2019, 665 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (37 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van diverse AMvB’s van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met technische wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2018 Staatscourant 2018, 65026 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen vanwege aanpassing van het overgangsrecht risicohouding en een andere wijziging

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2018 Staatscourant 2018, 37428 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid