Uw zoekopdracht heeft 229 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (115 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43453 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juni 2019, kenmerk 1539477-191724-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 34173 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juni 2019, kenmerk 1525326-190188-Z, houdende Nadere aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2019 (Nadere aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2019 Staatscourant 2019, 31875 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 januari 2019, kenmerk 1464077-185556-J, houdende instelling van de Commissie Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis (Instellingsbesluit Commissie Onderzoeksprogramma Geweld hoort nergens thuis)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 7101 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 november 2018, kenmerk 1430593-182478-DMO, houdende voorwaarden waaronder organisaties goedgekeurd en geregistreerd worden in het kader van de toepassing van de Regeling vergoeding verklaring omtrent het gedrag en gedragsverklaring aanbesteden (Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2018 Staatscourant 2018, 60474 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juli 2018, kenmerk 1352644-176905-DMO, houdende wijziging van de Bekostigingsregeling Wuvo in verband met het actualiseren van de schadeloosstelling van de leden van de Pensioen- en Uitkeringsraad

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 41729 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 juni 2018, kenmerk 1363325-177898-WJZ, houdende aanpassing van de factoren, grondslagen en bedragen wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen per 1 juli 2018

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2018 Staatscourant 2018, 35074 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 maart 2017, kenmerk 1055318-158793-DMO, houdende wijziging van de Bekostigingsregeling Wuvo in verband met het opnemen van een bekostigingsgrondslag voor de uitvoering van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118), alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen van andere aard

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2017 Staatscourant 2017, 18311 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (106 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van een voorziening en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuïteit in de hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-2017 Staatscourant 2017, 10324 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 februari 2017, kenmerk 1093775-161144-PG, houdende aanwijzing van personen die belast zijn met het toezicht op de naleving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2017 Staatscourant 2017, 8916 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport