Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2017, nummer 2129952, houdende wijziging van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2017 Staatscourant 2017, 58983 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 10 mei 2017, nr. 2069101, houdende wijziging van het Besluit benoeming van en vergoeding van leden Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2017 Staatscourant 2017, 27740 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 mei 2017, nr. 2069103, houdende wijziging van de Instellingsregeling Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2017 Staatscourant 2017, 27742 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 januari 2017, nummer 2029595 houdende instelling van de taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie (Instellingsregeling taskforce lijkschouw en gerechtelijke sectie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2017 Staatscourant 2017, 3684 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Convenanten Download icon PDF (17 kB)

  Overeenkomst inzake de uitvoering van de Overeenkomst van 7 juni 1988 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van rampen, zware ongevallen daaronder begrepen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-05-2014 Staatscourant 2014, 14813 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens en het Besluit SUWI in verband met de aanscherping van het sanctiebeleid van de SZW-wetgeving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2013 Staatscourant 2013, 3516 Ministerie van Veiligheid en Justitie