Uw zoekopdracht heeft 2026 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (177 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-10-2019 Staatscourant 2019, 57373 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2019, nr. 2019-0000145410, tot wijziging van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2019, tot vaststelling van de rijksbijdrage in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2019 (Stcrt. 2019, 28090)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 56587 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet in verband met verlenging van het experiment voor bestaande deelnemers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53115 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53122 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet tot wijziging van de wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 52144 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september 2019, 2019-0000053850, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ en de Regeling statistiek Participatiewet, IOAZ en IOAW 2015 en tot intrekking van enkele andere regelingen onder meer in verband met de vernieuwing van de financieringssystematiek Bbz 2004

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 53169 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (85 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52026 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 september 2019, nr. 2019-0000102028, tot Wijziging besluit OMV SZW 2009, het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie 2015 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Stelsel en Volksverzekeringen 2015

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2019 Staatscourant 2019, 50918 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Dordrecht tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2019 Staatscourant 2019, 50229 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2019, nr. 2019-0000126691, tot wijziging Subsidieregeling ESF 2014–2020 ivm nieuwe tijdvakken UWV, V&J en Duurzame Inzetbaarheid Regio's en Sectoren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 50568 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid