Uw zoekopdracht heeft 108 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Loonheffingen, pensioenen; uitfasering pensioen in eigen beheer; informatieformulier

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2018 Staatscourant 2018, 61761 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 11 oktober 2018 over de formeelrechtelijke aspecten van de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen door de Belastingdienst/Toeslagen (Besluit bestuursrecht Toeslagen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2018 Staatscourant 2018, 58563 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën, van 9 mei 2018, nr. 2018-69756 tot instelling van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Licht Verstandelijk Beperkten (Instellingsbesluit werkgroep IBO Licht Verstandelijk Beperkten)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2018 Staatscourant 2018, 28101 Ministerie van Financiën
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 14 februari 2018, nr. 2018-0000016306, houdende herbenoeming van de voorzitter en de leden van de Klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2018 Staatscourant 2018, 26899 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 13 december 2017, 2017-232417, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met harmonisering van de regels inzake de rentetarieven voor deelnemers aan schatkistbankieren;

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2017 Staatscourant 2017, 73363 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 12 mei 2017 (kenmerk 2017-61698), houdende intrekking van de Regeling Bedrijfshulpverlening Financiën (Besluit 27 augustus 1997, kenmerk PO97/496)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-05-2017 Staatscourant 2017, 28573 Ministerie van Financiën
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (171 kB)

  Advies Raad van State betreffende voorstel van wet houdende tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein), met memorie van toelichting.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-11-2015 Staatscourant 2015, 38088 Ministerie van Financiën
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (43 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 met het oog op een vrijstelling van bepaalde periodieke uitkeringen aan specifieke groepen oorlogsslachtoffers (Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2015 Staatscourant 2015, 34953 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Loonheffingen. Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2008

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-04-2009 Staatscourant 2009, 82 Ministerie van Financiën
 10. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Uitzondering op fictieve dienstbetrekking sekswerkers

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2008 Staatscourant 2008, 252 Ministerie van Financiën