Uw zoekopdracht heeft 231 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 juni 2019, nr. 2019-0000087989, over per 1 juli 2019 gewijzigde bedragen in de Algemene Kinderbijslagwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2019 Staatscourant 2019, 35376 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (195 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 juni 2019, 2019-0000074646, tot Wijziging Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen teneinde de bijlagen voor het schooljaar 2019/20 te actualiseren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 32609 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Convenanten Download icon PDF (11 kB)

  Bestuurlijke afspraken 2019 – 2022 Samenwerking BES(t) 4 kids, versterking kinderopvang, voor en naschoolse voorzieningen in Caribisch Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2019 Staatscourant 2019, 10768 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 januari 2019, nr. 2018-0000159940, tot vaststelling van de formulieren in gebruik bij het landelijk register kinderopvang 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2019 Staatscourant 2019, 3951 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot indexatie en verhoging van het extra bedrag aan kinderbijslag en het basiskinderbijslagbedrag

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2019 Staatscourant 2019, 624 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 december 2018, nr.2018-0000816616, tot instelling van een Commissie kinderopvang en vaccinatie (Instellingsregeling Commissie kinderopvang en vaccinatie).

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2018 Staatscourant 2018, 73427 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 november 2018, 2018-0000235249, tot wijziging van de Subsidieregeling kansen voor alle kinderen 2017 in verband met het schrappen van aanvraagtijdvakken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2018 Staatscourant 2018, 68776 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling vaststelling formulieren register buitenlandse kinderopvang

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2018 Staatscourant 2018, 66983 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (170 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2018, 2018-0000106016, tot wijziging van de Regeling dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen teneinde de bijlagen voor het schooljaar 2018/19 te actualiseren

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2018 Staatscourant 2018, 41265 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 juli 2018, kenmerk 175732-J, houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan in verband met verlenging van de werkingsduur en de jaarlijkse aanpassing van de normbedragen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2018 Staatscourant 2018, 38948 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport