Uw zoekopdracht heeft 46 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40099 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 28 juni 2019, 2019-0000026367, tot wijziging van de Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter in verband met het aanwijzen van de functie van civiele expert die tijdelijk wordt uitgezonden voor een internationale civiele missie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37779 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de algemene raad van 3 juni 2019 tot wijziging van bijlage 8 van de Regeling op de advocatuur in verband met de registratie van de advocaat in het rechtsgebiedenregister (Wijzigingsbesluit model rechtsgebieden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatscourant 2019, 36839 Nederlandse Orde van Advocaten
 4. Interne regelingen Download icon PDF (50 kB)

  Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2019 Staatscourant 2019, 35239 Raad voor de Rechtspraak
 5. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Bestuursreglement rechtbank Gelderland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2019 Staatscourant 2019, 32123 Rechtbank Gelderland
 6. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Regeling vergoeden door de Rechtspraak van gerechtsdeurwaardershandelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-05-2019 Staatscourant 2019, 28105 Raad voor de Rechtspraak
 7. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Bestuursreglement rechtbank Rotterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2019 Staatscourant 2019, 25475 overig
 8. Interne regelingen Download icon PDF (27 kB)

  Regeling toedeling zaken Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2019 Staatscourant 2019, 23782 Raad van State
 9. Overig Download icon PDF (0 kB)

  LOVCK&T: roldagen op feestdagen 2019, Raad voor de Rechtspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2019 Staatscourant 2019, 23644 Raad voor de Rechtspraak
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (54 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2019 Staatscourant 2019, 18094 Ministerie van Justitie en Veiligheid