Uw zoekopdracht heeft 602 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 28 juni 2019, 2019-0000026367, tot wijziging van de Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter in verband met het aanwijzen van de functie van civiele expert die tijdelijk wordt uitgezonden voor een internationale civiele missie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 37779 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de algemene raad van 3 juni 2019 tot wijziging van bijlage 8 van de Regeling op de advocatuur in verband met de registratie van de advocaat in het rechtsgebiedenregister (Wijzigingsbesluit model rechtsgebieden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatscourant 2019, 36839 Nederlandse Orde van Advocaten
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 februari 2019, nr. 2479502, houdende instelling van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 9594 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (104 kB)

  RICHTLIJN VOOR STRAFVORDERING FEITGECODEERDE MISDRIJVEN EN OVERTREDINGEN

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 67769 Openbaar Ministerie (OM)
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2018, nr. 2406921, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2018 Staatscourant 2018, 65542 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de algemene raad van 17 december 2018, houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de registratie van de advocaat op het rechtsgebiedenregister (Wijzigingsregeling kwaliteitsbevorderende maatregelen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2018 Staatscourant 2018, 70822 Nederlandse Orde van Advocaten
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2018 Staatscourant 2018, 67901 Openbaar Ministerie (OM)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (105 kB)

  Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2018 Staatscourant 2018, 67769 Openbaar Ministerie (OM)
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2018, nr. 2406921, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2018 Staatscourant 2018, 65542 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2018, nr. 2395193 houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2018 Staatscourant 2018, 65327 Ministerie van Justitie en Veiligheid