Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (54 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet verplichting om elektronisch te procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland en tot verruiming van de mogelijkheden van de mondelinge behandeling in het civiele procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2019 Staatscourant 2019, 18094 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 februari 2019, nr. 2479502, houdende instelling van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 9594 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders in verband met de vaststelling van een tarief voor de bezichtiging van woningen onder begeleiding van de gerechtsdeurwaarder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2019 Staatscourant 2019, 4047 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2018, nr. 2406921, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2018 Staatscourant 2018, 65542 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 29 november 2018, nr. 2395471 houdende wijziging van de Regeling toeslag rechterlijke ambtenaren avonduren, zaterdagen, zondagen en feestdagen in verband met het wijzigen van het normbedrag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2018 Staatscourant 2018, 68928 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 29 november 2018, nr. 2395470, houdende wijziging van de Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2018 Staatscourant 2018, 68927 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 29 november 2018, nr. 2395468, houdende wijziging van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2018 Staatscourant 2018, 68924 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 29 november 2018, nr. 2395466, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren in verband met de indexering voor 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-12-2018 Staatscourant 2018, 68926 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 14 november 2018, nr. 2406921, tot indexering van bedragen in de Algemene wet bestuursrecht, het Besluit proceskosten bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2018 Staatscourant 2018, 65542 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2018, nr. 2395193 houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2018 Staatscourant 2018, 65327 Ministerie van Justitie en Veiligheid