Uw zoekopdracht heeft 718 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  LOVCK&T: roldagen op feestdagen 2019, Raad voor de Rechtspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 60695 Raad voor de Rechtspraak
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 31 oktober 2019, kenmerk 2734378, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 60814 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 31 oktober 2019, kenmerk 2732678, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 60804 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  (Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 57566 Nederlandse Orde van Advocaten
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de algemene raad van 7 oktober 2019, houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de invoering van een model voor de registratie van rechtsgebieden voor een advocaat in dienstbetrekking en model voor de registratie van rechtsgebieden voor gezamenlijke kantoorregistratie, alsmede een herziening van de lijst met rechtsgebieden (Wijzigingsregeling modellen en lijst rechtsgebieden 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 57567 Nederlandse Orde van Advocaten
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  (Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58409 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Zaaksverdelingsreglement Rechtbank Oost-Brabant

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2019 Staatscourant 2019, 57966 overig
 8. Interne regelingen Download icon PDF (0 kB)

  Roldagen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56144 Raad voor de Rechtspraak
 9. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van het bestuur van de raad voor rechtsbijstand van 27 september 2019 (kenmerk: 2019/HSO/20), houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan het hoofd Stafdiensten van de raad voor rechtsbijstand bij afwezigheid of ontstentenis van het bestuur (Mandaatbesluit afwezigheid bestuur raad voor rechtsbijstand)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-10-2019 Staatscourant 2019, 55740 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 23 september 2019, nr. 2699493, houdende vaststelling van de Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53653 Dienst Justitiële Inrichtingen