Uw zoekopdracht heeft 353 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Reglement behandeling bezwaarschriften Raad voor Rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 23036 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 2. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Reglement Commissie voor Bezwaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 23037 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Aanwijzing bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 als massaal bezwaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 23335 Ministerie van Financiën
 4. Circulaires Download icon PDF (23 kB)

  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 13172 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Circulaires Download icon PDF (29 kB)

  Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2019 Staatscourant 2019, 13178 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Reglement horen in de bezwaarfase, Commissariaat voor de Media

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2019 Staatscourant 2019, 7282 Commissariaat voor de Media
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2019, nr. 2019-0000037204, houdende instelling van de Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 5652 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Klachtenregeling MIVD, de Interne klokkenluidersregeling MIVD en de Klachtenregeling Defensie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2018 Staatscourant 2018, 54594 Ministerie van Defensie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 september 2018, nr. 2018-0000752391, houdende aanpassing van de bedragen van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2018 Staatscourant 2018, 51080 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018, nr. 8f0daaaa-or1-1.0., tot vaststelling van procedureregels voor het omgaan met een melding van een vermoeden van een misstand bij de AIVD (Procedureregeling met betrekking tot het behandelen van meldingen inzake vermoedens van misstanden AIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2018 Staatscourant 2018, 38374 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties