Uw zoekopdracht heeft 3421 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerp omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van het pand gelegen aan de Beatrixlaan 23A, Susteren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62745 Echt-Susteren
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning / Molenweg 8, 6017 BM te Thorn / Maasgouw / verzonden 05 november 2019 / het brandveilig gebruiken van het pand (BMV de Wieken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62276 Maasgouw
 3. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, Mari Andriessenstraat 40 te Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 62193 's-Gravenhage
 4. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning - , ter plaatse van het te slopen gebouw 's-Gravenzandelaan 175 tot en met 181 te Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 62128 's-Gravenhage
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Mededeling van de implementatie van uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/69 van de Commissie van 16 januari 2019 tot vaststelling van technische specificaties voor alarm- en seinwapens uit hoofde van Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2019, L 15/22)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 60962 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, Grote Markt 28b, 28C en 28G te Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 62089 's-Gravenhage
 7. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, ong tegenover Alphons Diepenbrockhof 30 te Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 62088 's-Gravenhage
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 31 oktober 2019, kenmerk 2731944, houdende wijziging van het instellingsbesluit van de Evaluatiecommissie Onderzoeksraad voor veiligheid 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 60809 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning - Ontwerpbeschikking verleend, Herengracht 21 te Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 61691 's-Gravenhage
 10. Verkeersbesluiten Download icon PDF (1 kB)

  Gemeente Asten - Parkeerverbod + wegafsluiting - Pastoor Arnoldstraat te Heusden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2019 Staatscourant 2019, 48153 Asten