Uw zoekopdracht heeft 1099 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2019, nr. MBO-16482412 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo in verband met wijziging van de samenstelling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48306 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (94 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00905 houdende vaststelling van het examenreglement staatsexamens vo en examenreglement staatsexamens vo BES 2020 (Regeling examenreglement staatsexamens vo 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2019 Staatscourant 2019, 47405 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (116 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juli 2019, nr. 8541170 houdende wijziging van de Regeling examenprogramma's voortgezet onderwijs wegens het vervallen van alle oude afdelingsvakken, intrasectorale en intersectorale programma’s van voor de vernieuwing van het vmbo en wegens de actualisatie en verduidelijking van de examenprogramma's voor de profielvakken in het vmbo

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 40521 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 16 juli 2019, nr. VO/9175859, houdende wijziging van de Beleidsregel pilot pro/vbo in verband met het opnemen van de mogelijkheid om te starten met een nieuwe onderbouwklas

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 41015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. 9030795, houdende de vaststelling van de screenings- en testinstrumenten ten behoeve van de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) voor het schooljaar 2020–2021 (Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2020–2021)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2019 Staatscourant 2019, 39111 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38058 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 juli 2019, nr. VO /1436725, houdende regels voor de voorzieningenplanning bij scholen, de startbekostiging en aanvullende bekostiging nieuwe school in het voortgezet onderwijs in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling voorzieningenplanning vo BES 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 39813 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 08 juli 2019, nr. MBO/10610285, houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom in verband met de bekendmaking van een subsidieplafond voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs die werkzaam zijn in bèta en techniek opleidingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2019 Staatscourant 2019, 44205 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2019, nr. VO/9132524, tot wijziging van de Regeling bekostiging exploitatiekosten vo en de Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast vo in verband met het vaststellen van de bedragen voor de kalenderjaren 2019 en 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 38744 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 juni 2019, nr. 8969624, houdende instelling van de Commissie Herijking Canon van Nederland (Instellingsbesluit Commissie Herijking Canon van Nederland)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2019 Staatscourant 2019, 36876 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap