Uw zoekopdracht heeft 1085 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 11 juni 2019, nr. VO/8495927, houdende het wederom instellen en voortzetten van de Commissie bevoegdheden bij nieuwe vakken in het voortgezet onderwijs (Besluit Bevoegdhedencommissie vo II)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2019 Staatscourant 2019, 33818 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 april 2019, nummer CvTE-19.00564 houdende vaststelling van het Programma van Toetsing en Afsluiting staatsexamens vo en staatsexamens vo BES 2020 (Regeling PTA staatsexamens vo 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28695 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Overig Download icon PDF (52 kB)

  Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2019 Staatscourant 2019, 26732 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 16 april 2019, nr. VO/7950998, houdende regels voor onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018 (Regeling onvoorziene gevallen bij invoering vereenvoudiging bekostiging VO 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2019 Staatscourant 2019, 22990 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie van het Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, van 12 februari 2018, nr. 5252180, tot intrekking van waarderingskaders onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2019 gepubliceerd in de Staatscourant van 27 maart 2019, nummer 16503

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2019 Staatscourant 2019, 16503 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Besluiten aanvragen ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2019 Staatscourant 2019, 21631 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 maart 2019, nr. [MBO/7497035], houdende wijziging van de Bekendmaking van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 23 februari 2018, nr. 1286401, houdende wijziging van het subsidieplafond van de Regeling subsidie zij-instroom 2017 voor het kalenderjaar 2017 en vaststelling van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2018 (Stcrt. 2018, 11700) in verband met een verhoging van het subsidieplafond voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs voor het kalenderjaar 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2019 Staatscourant 2019, 19059 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie ter inzagelegging RPO Kerk, IJssel en Drecht (RPO-17/009)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2019 Staatscourant 2019, 11922 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 maart 2019, nr. VO/1440721, houdende instelling van de Commissie beoordeling begaafdheid in het primair en voortgezet onderwijs ten behoeve van de Regeling subsidie begaafde leerlingen po en vo (Instellingsbesluit Commissie begaafdheid po en vo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2019 Staatscourant 2019, 18122 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 maart 2019, nr. VO/1417513, houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo en de Regeling informatievoorziening WVO in verband met het wijzigen van de aanvraagprocedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2019 Staatscourant 2019, 17127 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap