Uw zoekopdracht heeft 315 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00906, houdende vaststelling van het examenreglement Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2020 (Regeling examenreglement Staatsexamens Nt2 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2019 Staatscourant 2019, 47398 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, en Media van 6 juni 2019, nr. PO/1219075, houdende regels voor de subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs op openbare scholen (Regeling subsidieverstrekking voor godsdienstonderwijs of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 35736 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 11 april 2019, nummer CvTE-19.0566, houdende wijziging van Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2019 en de Regeling examenprogramma Staatsexamens Nt2 2020 in verband met de hervatting van de Staatsexamens Nt2

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28692 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (41 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 mei 2019, nr. MBO/5266101, houdende wijziging van de Subsidieregeling Tel mee met Taal in verband met de invoering van een extra aanvraagperiode

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-05-2019 Staatscourant 2019, 27681 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 21 maart 2019, nummer CvTE-19.00567, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen voor het Staatsexamen Nederlands als tweede taal (Regeling beoordelingsnormen Staatsexamens Nt2 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 16764 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (36 kB)

  Raamwerk Nascholingscursussen Code 95 en ADR

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2018 Staatscourant 2018, 71811 Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de algemene raad van 3 december 2018 houdende de wijziging van het examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 (Wijzigingsbesluit examenreglement 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2018 Staatscourant 2018, 68762 Nederlandse Orde van Advocaten
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/254183, tot wijziging van de Regeling vakbekwaamheid bestuurders 2012 in verband met aanpassingen in de toetsmatrijzen van de theorie-examens voor vakbekwaamheid en de rijbewijscategorieën C en D

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2018 Staatscourant 2018, 68030 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Overig Download icon PDF (67 kB)

  Procedures van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het aanvragen van diploma-erkenning voor een beroepsopleiding, als bedoeld in artikel 7.1.2, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2018 Staatscourant 2018, 69651 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 oktober 2018, nr. VO/1428006 houdende wijziging van de Subsidieregeling reiskosten DAMU-leerlingen in verband met het verlengen van de aanvraagtermijn

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2018 Staatscourant 2018, 63298 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap