Uw zoekopdracht heeft 697 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 november 2019, nr. FEZ/ 17725846, houdende wijziging van de Regeling normering topinkomens OCW-sectoren onder meer in verband met de indexatie van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2020 en doorvoering van enkele technische verbeteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 63247 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 13 november 2019, nr. MBO/17712761, houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom in verband met een verhoging van het subsidieplafond voor het kalenderjaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 63132 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 62480 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 62478 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Interne regelingen Download icon PDF (88 kB)

  Reglement Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2019 Staatscourant 2019, 62445 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
 6. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 1 november 2019, nr.MBO-128937, houdende instelling van de Begeleidingscommissie onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in mbo, hbo en wo (Instellingsbesluit begeleidingscommissie onderzoek toereikendheid, doelmatigheid en kostentoerekening in mbo, hbo en wo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62018 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 14 oktober 2019 nr. MBO/16644429 houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2019 Staatscourant 2019, 58424 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Mandaatbesluit NVAO 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-10-2019 Staatscourant 2019, 55446 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2019, nr. MBO/16107730, houdende wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 in verband met de naamswijziging van RMC-regio 25 in bijlage C

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2019 Staatscourant 2019, 54719 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 24 september 2019, nr. 16481360, houdende vaststelling vermindering van de specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid ten behoeve van de overgangsregeling voor het jaar 2019 en 2020 (Regeling vaststelling percentage vermindering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2019 en 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53797 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap