Uw zoekopdracht heeft 1502 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Mededeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 augustus 2019 kenmerk MBO/16512737 inzake het voornemen tot wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren vanwege de uitvoering van de motie Heerma c.s.

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2019 Staatscourant 2019, 49395 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 augustus 2019, nr. MBO-1456697, houdende vaststellen van modellen en toetsingskaders op grond van het Besluit experiment geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo (Regeling modellen en toetsingskader geregionaliseerde beroepsopleidingen en kwalificaties mbo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48364 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 augustus 2019, nr. MBO-16482412 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie macrodoelmatigheid mbo in verband met wijziging van de samenstelling

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48306 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2019, nr. MBO/14534400, houdende benoeming van de voorzitter en (plaatsvervangende) leden van de Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2019–2023 (Benoemingsbesluit Landelijke Commissie voor Geschillen Medezeggenschap deelnemers en ouders MBO 2019–2023)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2019 Staatscourant 2019, 46892 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 augustus 2019 nr. MBO/14614501 houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2019 Staatscourant 2019, 46573 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 14 augustus 2019 nr. MBO/14565792 houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2019 Staatscourant 2019, 46366 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 juli 2019, nr. MBO/9154565, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling WEB 2007 in verband met de vaststelling van de vaste voet en de prijs per leerling voorbereidend beroepsonderwijs voor de jaren 2019 en 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39714 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2019, nr. MBO/8408273, houdende wijziging van de Regeling aanvullende eisen toelating middelbaar beroepsonderwijs in verband met de toevoeging van crebo 25469

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39763 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 8 juli 2019, nr. MBO/5897553, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van het organiseren van nationale vakwedstrijden in het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs alsmede het voorbereiden op en deelname aan internationale vakwedstrijden in het beroepsonderwijs (Regeling vakwedstrijden vmbo en mbo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39709 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juli 2019, nr. MBO/10152750 houdende regels voor het verstrekken van subsidie aan instructeurs en het bevoegd gezag in het middelbaar beroepsonderwijs (Subsidieregeling instructeursbeurs mbo)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 41844 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap