Uw zoekopdracht heeft 1487 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 mei 2019 nr. MBO/8418426 houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31174 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB met betrekking tot de kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30288 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2020–2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28699 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 april 2019, nummer CvTE-19.00549, houdende wijziging van de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 in verband met het inzagerecht voor gemaakte centrale examens

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-05-2019 Staatscourant 2019, 28697 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 26 april 2019 nr. MBO/8269629, houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2019 Staatscourant 2019, 25112 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april 2019, nr. MBO/5272769, houdende wijziging van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022 in verband met wijziging van de vaststellingsdatum van het investeringsbudget

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2019 Staatscourant 2019, 21252 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Overig Download icon PDF (46 kB)

  Call for proposals Horizontale samenwerking en verantwoording door mbo-instellingen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-04-2019 Staatscourant 2019, 20767 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 maart 2019, nr. VO/1417513, houdende wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo en de Regeling informatievoorziening WVO in verband met het wijzigen van de aanvraagprocedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2019 Staatscourant 2019, 17127 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 11 maart 2019, nr. MBO-105280, houdende nadere specificaties over de vorm en inhoud van de informatie die nodig is voor deelnemers voor het vergelijken van opleidingen en het kiezen van een passende opleiding (Regeling studiebijsluiter mbo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2019 Staatscourant 2019, 14635 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 11 februari 2019 nr. MBO/1452710 houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 9736 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap