Uw zoekopdracht heeft 569 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (76 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 september 2019, nr. PO/FenV/14558945, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2018–2019 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2018–2019 (Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2019 Staatscourant 2019, 50805 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 augustus 2019, nr. PO/F&V/14564674, houdende regels voor de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2018–2019 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2018–2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2019, 48198 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 29 augustus 2019 nr. OND/ODS-2019/10882 M tot wijziging van de Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in verband met gebiedswijzigingen per 1 januari 2018, in verband met het toevoegen van afzonderlijke opheffingsnormen voor de gemeente Zevenaar

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2019 Staatscourant 2019, 49391 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 21 augustus 2019, nr. PO/F&V/14560649, houdende regels voor de bekostiging personeel primair onderwijs in Caribisch Nederland voor het schooljaar 2019–2020 (Regeling bekostiging personeel PO BES 2019–2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 48199 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 31756 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, d.d. 11 juli 2019, kenmerk 13520304 tot indeplaatsstelling als bedoeld in artikel 124, juncto 124b van de Gemeentewet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 41516 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Vaststelling afnameperiode centrale eindtoets po, schooljaar 2020–2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38061 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 juni 2019, nummer CvTE-19.00903, houdende wijziging van de Regeling toetswijzer eindtoets PO in verband met aanpassing van het specifiek deel, onderdeel wereldoriëntatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 38068 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 08 juli 2019, nr. MBO/10610285, houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom in verband met de bekendmaking van een subsidieplafond voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs die werkzaam zijn in bèta en techniek opleidingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2019 Staatscourant 2019, 44205 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 2 juli 2019, nr. PO/8361278, houdende wijziging van de Subsidieregeling Teambeurs primair onderwijs in verband met het openstellen van de subsidieregeling voor aanvragen in 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 38597 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap