Uw zoekopdracht heeft 2278 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 juni 2019, nr. WJZ/ 19135586 , houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling pacht in verband met de vaststelling van de pachtprijzen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2019 Staatscourant 2019, 35488 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking besluit vergunningverlening Waterwet Windpark Borssele in de Noordzee, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 30099 Rijkswaterstaat
 3. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-05-2019 Staatscourant 2019, 26683 Rijkswaterstaat
 4. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking besluit Strekdam en palenrij te Ossenisse, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2019 Staatscourant 2019, 21244 Rijkswaterstaat
 5. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Subvolmacht Beheer Groengebieden Midden-Delfland Staatsbosbeheer 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2019 Staatscourant 2019, 18629 overig
 6. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving ontwerpprojectplan Waterwet, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2019 Staatscourant 2019, 10736 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Wijzigingsbesluit Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied 2017–2023, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-02-2019 Staatscourant 2019, 10725 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Definitieve beschikking Wet Bescherming Antarctica, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-2019 Staatscourant 2019, 3740 Rijkswaterstaat
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking besluit Waterwet verleende vergunning Kingfish Zeeland B.V., lozen en onttrekken afvalwater, Oosterschelde, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2019 Staatscourant 2019, 2984 Rijkswaterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (41 kB)

  Ondermandaat- en subvolmachtbesluit Staatsbosbeheer 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 74018 overig