Uw zoekopdracht heeft 31 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (7 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluiten voor ROAD-project

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2011 Staatscourant 2011, 23392 Agentschap NL
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/161440 tot wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (actualisering verwijzingen normdocumenten en technische aanpassingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2011 Staatscourant 2011, 22100 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van 11 oktober 2011, nr. 11.002359 tot / houdende verlening van een buisleidingconcessie aan de N.V. Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij gevestigd te Vondelingenplaat-Rotterdam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2011 Staatscourant 2011, 18057 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving besluit tot vaststelling gebiedsspecifiek beleid plas ‘De Koornwaard’ in de gemeente ’s-Hertogenbosch

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-10-2011 Staatscourant 2011, 18901 Rijkswaterstaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt ingevolge artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 92 van de Wet bodembescherming bekend dat een ieder gedurende vier weken na dagtekening van deze Staatscourant schriftelijk zijn zienswijze naar voren kan brengen over onderstaand ontwerp van een algemene maatregel van bestuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2011 Staatscourant 2011, 18318 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Vergunningen Download icon PDF (5 kB)

  Bekendmaking besluit Bodemkwaliteitskaart

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2011 Staatscourant 2011, 17168 Rijkswaterstaat
 7. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Ontgrondingenwet Peyler Projectontwikkeling B.V., locatie ‘De Schelphoek’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2011 Staatscourant 2011, 17043 Rijkswaterstaat
 8. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving Ontgrondingenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-09-2011 Staatscourant 2011, 16741 Rijkswaterstaat
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (71 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ......, houdende wijziging van het Mijnbouwbesluit en twee andere besluiten in verband met bepalingen voor het permanent opslaan van CO2

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2011 Staatscourant 2011, 16499 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 10. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking beschikking gemeente Amsterdam, Dienst Noord/Zuidlijn, Ontgrondingenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2011 Staatscourant 2011, 16389 Rijkswaterstaat