Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met tijdelijke verhoging van het afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30262 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Ontheffingen Download icon PDF (5 kB)

  Ontheffingen voor de pilot met bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting op basis van de KringloopWijzer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2019 Staatscourant 2019, 17095 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (81 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 januari 2019, nr. WJZ/18090520, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met enkele aanpassingen van de bepalingen inzake het wegen, de onafhankelijke monstername, het vervoersbewijs dierlijke meststoffen, de toevoeging van enkele stoffen aan bijlage Aa en inzake de aanpassing van diverse forfaits en inzake het gebruik van de basiskaart AAN

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 5166 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 29 januari 2019, nr. WJZ/ 19015020, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het verlenen van uitstel voor het opstellen van het bemestingsplan en het laten bemonsteren van de grond in het kader van de derogatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2019 Staatscourant 2019, 5048 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitbreiding van de knelgevallencategorie startende melkveehouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 54229 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Ontwerpregeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van .........., nr. WJZ/18106786, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2018 Staatscourant 2018, 51704 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit