Uw zoekopdracht heeft 40 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluiten verlening vergunningen op grond van Waterwet en Ontgrondingenwet aan Stichting d’Onte betreffende Zandwinpilot Westerschelde, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2019 Staatscourant 2019, 3427 Rijkswaterstaat
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving MER beoordelingsbesluit grondwateronttrekking ten behoeve van bouw sluis Terneuzen, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2018 Staatscourant 2018, 46772 Inspectie Leefomgeving en Transport
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Rivier de IJssel; voorgenomen vaststelling Nota Bodembeheer gebiedsspecifiek beleid verondieping zandwinplas Marswaard in de gemeente Zutphen, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2018 Staatscourant 2018, 39752 Rijkswaterstaat
 4. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Nederrijn, rechteroever kmr 914-916; vaststellingsbesluit Waterbodemkwaliteitskaart Elster Buitenwaard in de gemeente Rhenen, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2018 Staatscourant 2018, 24568 Rijkswaterstaat
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Winnen van zand in een gedeelte van vaargeul Urk-Den Oever in het IJsselmeer, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-02-2018 Staatscourant 2018, 10488 Rijkswaterstaat
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontheffing Trifluorazijnzuur in de grondstof van drinkwaterbedrijf Evides, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatscourant 2018, 8990 Inspectie Leefomgeving en Transport
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking vaststellingsbesluit projectplan inzake het bestorten van de ontgrondingskuil ter plaatse van stortlocatie 28 nabij de binnenhaven van Neeltje Jans, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2017 Staatscourant 2017, 65729 Rijkswaterstaat
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  M.e.r. – beoordelingsbesluit Ontgrondingskuilen Oosterscheldekering, stortlocatie 28, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2017 Staatscourant 2017, 65837 Rijkswaterstaat
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Besluit lozen buiten inrichtingen, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2017 Staatscourant 2017, 52154 Rijkswaterstaat
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving intrekking deel van vergunning rws, VENW/IVW/2010-11153 voor verdiepen bestaande vaargeul Urk-Den Oever, Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2016 Staatscourant 2016, 71312 Inspectie Leefomgeving en Transport