Uw zoekopdracht heeft 188 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Verlenging aanwijzing Stichting Bodemcentrum als coördinerend rechtspersoon

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2011 Staatscourant 2011, 7478 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-04-2011 Staatscourant 2011, 7099 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (252 kB)

  Besluit van ..... tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Besluit omgevingsrecht en het Waterbesluit met betrekking tot het installeren en in werking hebben van bodemenergiesystemen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2011 Staatscourant 2011, 4830 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 25 maart 2011, nr. BJZ2011040425, houdende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-03-2011 Staatscourant 2011, 5769 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Circulaires Download icon PDF (19 kB)

  Circulaire herinrichting van diepe plassen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2010 Staatscourant 2010, 20128 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbeschikking verleende vergunning Schietterrein De Marnewaard te Zoutkamp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2010 Staatscourant 2010, 18854 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 10 november 2010, nr. BJZ2010025932, houdende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2010 Staatscourant 2010, 18160 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat van 1 juni 2010, nr. BJZ2010011761, houdende wijziging van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-06-2010 Staatscourant 2010, 8546 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 april 2010, nr. DP2010004891, houdende wijziging van de Regeling bodemkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2010 Staatscourant 2010, 5673 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 15 februari 2010, nr. BJZ2010004642, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing ambtenaren VROM-regelgeving in verband met de aanwijzing van toezichthouders van de Inspectie Verkeer en Waterstaat in het kader van hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-02-2010 Staatscourant 2010, 2589 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer