Uw zoekopdracht heeft 3015 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 november 2019, nr. WJZ/ 19164763, tot Wijziging regeling handel levende dieren en levende producten in verband met voorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van paarden en sperma, eicellen en embryo's van paarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65335 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 november 2019, nr. WJZ/ 19168357, tot wijziging van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/625 over officiële controles

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2019 Staatscourant 2019, 64005 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 november 2019, nr. WJZ/19014494, tot wijziging van de Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren en enkele andere regelingen in verband met het opnemen van een procedure voor de beoordeling van gidsen voor goede praktijken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatscourant 2019, 64181 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 november 2019, nr. WJZ/ 19245898, ingevolge de artikelen 21a en 49a van het Uitvoeringsbesluit pacht en 3a van het Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975 voor het jaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 64180 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (130 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2019, nr. WJZ/ 19256490, houdende de kwalificatie van activiteiten als ernstige inbreuken op het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 61392 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (149 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 november 2019, nr. WJZ/ 19132632 , tot wijziging van diverse regelingen op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de Wet dieren ter uitvoering van verordening (EU) 2017/625

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61285 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 september 2019 nr. WJZ/19210723, tot wijziging van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE's

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2019 Staatscourant 2019, 58423 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit diergezondheidsheffing in verband met de vaststelling van nieuwe plafondbedragen en de tarieven voor 2020 en wijziging van de maximale hoogte van de reserve

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2019 Staatscourant 2019, 58024 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 oktober 2019, nr. WJZ/19226031, tot wijziging van de Regeling diergezondheidsheffing in verband met de berekeningswijze van het aantal in een kalenderjaar gehouden runderen van één jaar of ouder

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 58232 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 oktober 2019, nr. WJZ / 19062822, houdende wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies in verband met subsidie voor tijdelijke stopzetting visserijactiviteiten vanwege Brexit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2019 Staatscourant 2019, 58887 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit