Uw zoekopdracht heeft 95 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 maart 2019, nr. WJZ/19050929, tot wijziging van artikel 28f van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2019 Staatscourant 2019, 13506 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/253210, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in verband met de actualisering van bijlage 1

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2018 Staatscourant 2018, 67475 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitbreiding van de knelgevallencategorie startende melkveehouders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 54229 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (40 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het mogelijk maken van een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm bij het treffen van de equivalente maatregel gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen op landbouwgrond met fosfaattoestand neutraal

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2017 Staatscourant 2017, 24579 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 maart 2017, nr. WJZ/17041550, houdende wijziging van de Regeling fosfaatreductieplan 2017

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-03-2017 Staatscourant 2017, 18602 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (64 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 februari 2017, nr. WJZ/17023701, houdende invoering van de verplichting tot betaling van een geldsom (Regeling fosfaatreductieplan 2017)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2017 Staatscourant 2017, 9915 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 23 maart 2016, nr. IENM/BSK-2016/43854, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in verband met de actualisering en enkele verbeteringen van Bijlage 1, 2 en 3 in 2016

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2016 Staatscourant 2016, 15585 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit op aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) betreffende het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfssituatie - Ripselaan 6 te Rijpwetering - W20150010 - Wet milieubeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2015 Staatscourant 2015, 14174 Kaag en Braassem
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit op aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) voor de voorgenomen uitbreiding van de melkrundveehouderij - A. de Graaflaan 31 te Woubrugge - W20140104 - Wet milieubeheer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 26469 Kaag en Braassem
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 april 2014, nr. WJZ / 14067240, betreffende ontwerp-AMvB Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2014 Staatscourant 2014, 11244 Ministerie van Economische Zaken