Uw zoekopdracht heeft 161 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (49 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 mei 2018, nr. WJZ/18020186, inzake de kwaliteit van de opvang van invasieve uitheemse diersoorten (Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2018 Staatscourant 2018, 28120 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Convenanten Download icon PDF (7 kB)

  ADDENDUM bij het Convenant Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer; Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming, als overeengekomen op 4 december 2014 tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2015 Staatscourant 2015, 20753 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 april 2015, nr. WJZ/14204595, houdende wijziging van enkele regelingen ten aanzien van bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2015 Staatscourant 2015, 12055 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (427 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels met betrekking tot houders van dieren (Besluit houders van dieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-08-2014 Staatscourant 2014, 23215 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 25 juni 2014, nr. WJZ / 14083125, tot wijziging van het Besluit tot aanwijzing van toezichthouders voor de Wet dieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2014 Staatscourant 2014, 18350 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbesluit Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij (Wav), Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2013 Staatscourant 2013, 4369 Noord-Holland
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (64 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels met betrekking tot de handhaving van de Wet dieren en enige andere aangelegenheden met betrekking tot die wet (Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26809 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ/, houdende wijziging van de Regeling vleeskuikens in verband met de invoering van regels voor het tegengaan van voetzoollaesies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2012 Staatscourant 2012, 21791 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 18 juli 2012, nr. 282709, houdende wijziging van de Regeling LNV-subsidies (subsidie gescheperde schaapskuddes met zeldzame rassen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2012 Staatscourant 2012, 15514 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (11 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende besluit van ..... tot wijziging van het Besluit op de uitheemse dieren in verband met het verlenen van ontheffing van de vergunningplicht op grond van de Wet op de dierenbescherming [ONTWERPTEKST ZOALS AANGEBODEN AAN DE AFDELING ADVISERING VAN DE RAAD VAN STATE]

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2012 Staatscourant 2012, 7865 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie