Uw zoekopdracht heeft 83 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 2016, nr. DGAN-DAD / 16189614, houdende goedkeuring van het besluit van de Centrale Commissie Dierproeven tot vaststelling van het verschuldigde bedrag voor aanvraag om een projectvergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2016 Staatscourant 2016, 71407 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 december 2016, nr. WJZ/16199134, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij in verband met de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2017, de vaststelling van twee meerjarenplannen en de wijziging van verordening (EG) nr. 1342/2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2016 Staatscourant 2016, 72296 Ministerie van Economische Zaken
 3. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (15 kB)

  Handelsvergunningen voor diergeneesmiddelen – Overzicht van besluiten afgegeven door het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen – afdeling Bureau Diergeneesmiddelen in de maand november 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2016 Staatscourant 2016, 68011 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 2016, nr. WJZ / 16102042, tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met de invoering van een subsidiemodule voor innovatieprojecten duurzame visserij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2016 Staatscourant 2016, 70938 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 2016, nr. WJZ / 16189044, houdende wijziging van de Beleidsregels kwaliteit opvang dieren in verband met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2016 Staatscourant 2016, 69148 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 december 2016, nr. WJZ/16190444, houdende wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016, Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016 II, Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016 III en de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2016 Staatscourant 2016, 69423 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (85 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 december 2016, nr. WJZ/16136009, tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies in verband met de invoering van een subsidiemodule voor de kalversector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2016 Staatscourant 2016, 68304 Ministerie van Economische Zaken
 8. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (3 kB)

  Vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen, op basis van op artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren in samenhang met de artikelen 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2016 Staatscourant 2016, 68031 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016-III)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2016 Staatscourant 2016, 67465 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 26 november 2016, nr. WJZ/16183752, houdende specifieke maatregelen in het beschermings- en het toezichtsgebied in verband met de bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza in Biddinghuizen (Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Biddinghuizen 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2016 Staatscourant 2016, 67709 Ministerie van Economische Zaken