Uw zoekopdracht heeft 71 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 december 2012, nr. WJZ / 12383163, houdende wijziging van de Landbouwkwaliteitsregeling 2007 en de Regeling dierlijke producten in verband met kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2013 Staatscourant 2013, 55 Ministerie van Economische Zaken
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (66 kB)

  Advies Raad van State, betreffende het voorstel tot wijziging van het Diergeneesmiddelenbesluit (gevoeligheidsbepaling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2013 Staatscourant 2013, 766 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 december 2012, nr. WJZ/12374628, houdende het aanwijzen van onderdelen van een kwalificatie of kwalificaties waaraan een certificaat is verbonden (Regeling certificaten groen beroepsonderwijs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-01-2013 Staatscourant 2013, 1076 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 januari 2013 , nr. WJZ/12381149, houdende uitvoering Wet verbod pelsdierhouderij (Regeling uitvoering Wet verbod pelsdierhouderij)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2013 Staatscourant 2013, 825 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 14 januari 2013, nr. WJZ / 13002270, houdende wijziging van de Regeling diergeneesmiddelen in verband met het uitvoeren van een gevoeligheidsbepaling bij toepassing of aflevering van bepaalde diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2013 Staatscourant 2013, 947 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 januari 2013, nr. 12387590, tot intrekking van het Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 september 2010, nr. 149705, houdende aanwijzing en bekendmaking van een kerngebied maïswortelkever en een veiligheidszone maïswortelkever als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Regeling bestrijding maïswortelkever, Anoplophora chinensis (Forster) en kastanjegalwesp (Stcrt. 2010, 14217)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2013 Staatscourant 2013, 1938 Ministerie van Economische Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (523 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende nadere regels omtrent diergeneesmiddelen (Besluit diergeneesmiddelen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2013 Staatscourant 2013, 1792 Ministerie van Economische Zaken
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (67 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van .............., houdende regels inzake diervoeders (Besluit diervoeders 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2013 Staatscourant 2013, 1786 Ministerie van Economische Zaken
 9. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (11 kB)

  Registratie diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2013 Staatscourant 2013, 1883 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 januari 2013, nr. WJZ/13012845, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het verlenen van uitstel voor het opstellen van het bemestingsplan en het nemen van monsters in het kader van derogatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2013 Staatscourant 2013, 2480 Ministerie van Economische Zaken