Uw zoekopdracht heeft 63 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 6 september 2018, 1411752-180279-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren in verband met aanpassingen in de productiegebieden Veerse Meer en Oosterschelde Midden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2018 Staatscourant 2018, 51641 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Voorpublicatie van de ontwerpregeling tot wijziging van de Regeling genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 (aanpassing bijlagen 5 en 9)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2016 Staatscourant 2016, 53968 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (44 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (ontwerptekst zoals aangeboden aan de afdeling advisering van de Raad van State)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 34965 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 oktober 2014, nr. WJZ/14165339, houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2014 Staatscourant 2014, 31149 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (182 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2012, nr. WJZ/12346914, houdende regels met betrekking tot dierlijke producten (Regeling dierlijke producten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2012 Staatscourant 2012, 25949 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Convenant horizontaal toezicht tussen VION N.V. en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2012 Staatscourant 2012, 12930 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 1 juni 2012, nr. 273997, houdende wijziging van de Regeling vleeskeuring en de Regeling dierenvervoer in verband met taken van de Dienst Wegverkeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2012 Staatscourant 2012, 11473 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden (indexering 2009)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2008 Staatscourant 2008, 251 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 oktober 2008, nr. VGP/VV 2855662, houdende bekendmaking van de implementatie van beschikking 2008/798/EG inzake producten uit China die melk of melkproducten bevatten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2008 Staatscourant 2008, 202 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging diverse regelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en intrekking Tijdelijke Warenwetregeling verbod verhandeling kwark van Bowland Dairy Products Limited

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2007 Staatscourant 2007, 61 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport