Uw zoekopdracht heeft 3587 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (2 kB)

  Vergunningen voor het vervaardigen, de invoer, groot- en/of kleinhandel in diergeneesmiddelen, op basis van op artikel 2.19, eerste lid, van de Wet dieren in samenhang met de artikelen 4.1, 4.21 en 5.1 van het Besluit diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2020 Staatscourant 2020, 36605 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 2. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging Intentieovereenkomst Verduurzaming visserij IJsselmeergebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2020 Staatscourant 2020, 36651 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (131 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20174737, tot vaststelling van de Beleidsregel ernstige inbreuken GVB 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2020 Staatscourant 2020, 35857 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 25 juni 2020, nr. WJZ/19298421, in verband met het vervoer van dieren bij buitentemperaturen van ten minste 35 graden Celsius (Beleidsregel diertransport bij hoge temperaturen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2020 Staatscourant 2020, 35159 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het todvevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-07-2020 Staatscourant 2020, 34509 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/20158302, houdende wijziging van de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies in verband met het opnemen van een uiterste datum voor het indienen van een verzoek tot subsidievaststelling voor subsidiemodules inzake het EFMZV en het wijzigen van een termijn voor het indienen van een verzoek tot subsidievaststelling voor het tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2020 Staatscourant 2020, 34317 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juni 2020, nr. WJZ/ 20134653, houdende vaststelling einddatum tijdelijk stopzetten visserijactiviteiten subsidiemodule Tijdelijk stopzetten van visserijactiviteiten als gevolg van COVID-19

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2020 Staatscourant 2020, 34381 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 21 juni 2020, nr. IENW/BSK-2020/112765, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in verband met de actualisering van bijlage 1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2020 Staatscourant 2020, 33503 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (82 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 juni 2020, nr. WJZ/ 20084109, tot wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2020 in verband met de invoering en openstelling van een subsidiemodule betreffende brongerichte verduurzaming van stal- en managementmaatregelen ten aanzien van de investering in bewezen brongerichte innovaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2020 Staatscourant 2020, 31403 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit ter vaststelling van de waarde van varkensrecht, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Marktprijzen-besluit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2020 Staatscourant 2020, 31510 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit