Uw zoekopdracht heeft 163 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  m.e.r.-beoordelingsbesluit schelpenwinning Waddenzee en Noordzeekustzone, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2019 Staatscourant 2019, 44652 Rijkswaterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 augustus 2019, nr. WJZ/ 19095992, houdende bekendmaking van uitvoeringsverordening (EU) 2019/1262

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 44633 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (49 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 mei 2018, nr. WJZ/18020186, inzake de kwaliteit van de opvang van invasieve uitheemse diersoorten (Beleidsregel kwaliteit opvang invasieve uitheemse diersoorten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-05-2018 Staatscourant 2018, 28120 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Convenanten Download icon PDF (7 kB)

  ADDENDUM bij het Convenant Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer; Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming, als overeengekomen op 4 december 2014 tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2015 Staatscourant 2015, 20753 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 april 2015, nr. WJZ/14204595, houdende wijziging van enkele regelingen ten aanzien van bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2015 Staatscourant 2015, 12055 Ministerie van Economische Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (427 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels met betrekking tot houders van dieren (Besluit houders van dieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-08-2014 Staatscourant 2014, 23215 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 25 juni 2014, nr. WJZ / 14083125, tot wijziging van het Besluit tot aanwijzing van toezichthouders voor de Wet dieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2014 Staatscourant 2014, 18350 Ministerie van Economische Zaken
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbesluit Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden Wet ammoniak en veehouderij (Wav), Noord-Holland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2013 Staatscourant 2013, 4369 Noord-Holland
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (64 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels met betrekking tot de handhaving van de Wet dieren en enige andere aangelegenheden met betrekking tot die wet (Besluit handhaving en overige zaken Wet dieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26809 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ/, houdende wijziging van de Regeling vleeskuikens in verband met de invoering van regels voor het tegengaan van voetzoollaesies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2012 Staatscourant 2012, 21791 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie