Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (87 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 17 juli 2018, nr. IENW/BSK-2018/147628, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij en de Regeling geurhinder en veehouderij (wijzigingen rendement geur voor bepaalde luchtwassystemen en periodieke actualisatie emissiefactoren voor ammoniak en geur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2018 Staatscourant 2018, 39679 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/281210, tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij in verband met de actualisering van Bijlage 1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2017 Staatscourant 2017, 69967 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Besluit m.e.r.-beoordeling Nansumerweg 58B te Holwierde

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2015 Staatscourant 2015, 27099 Delfzijl
 4. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Intrekking aanhoudings- en voorbereidingsbesluit Buitengebied Reusel-De Mierden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2015 Staatscourant 2015, 11591 Reusel-De Mierden
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp verordening “geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2012 Staatscourant 2012, 22629 Gorinchem
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 februari 2011, nr. 182164 houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het verlenen van uitstel voor het laten bemonsteren van de grond en het opstellen van een bemestingsplan ten behoeve van derogatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2011 Staatscourant 2011, 2971 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging Regeling geurhinder en veehouderij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-04-2009 Staatscourant 2009, 70 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging Subsidieregeling milieugerichte technologie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2008 Staatscourant 2008, 49 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Beleidsregels OM; intrekking en verlenging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2003 Staatscourant 2003, 191 Openbaar Ministerie (OM)
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Intrekking Regeling maatregelen vee Gemeente Smallingerland e.o.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2000 Staatscourant 2000, 111 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit