Uw zoekopdracht heeft 37 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ontheffingen Download icon PDF (5 kB)

  Ontheffingen voor de pilot met bedrijfsspecifieke fosfaatbemesting op basis van de KringloopWijzer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-03-2019 Staatscourant 2019, 17095 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 december 2018, nr. IENW/BSK-2018/253210, tot wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij in verband met de actualisering van bijlage 1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2018 Staatscourant 2018, 67475 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitbreiding van de knelgevallencategorie startende melkveehouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 54229 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Ontwerpregeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van .........., nr. WJZ/18106786, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de uitvoering van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2018 Staatscourant 2018, 51704 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende vaststelling van de arbeidsduurfactor voor de voorzitter en leden van de Commissie knelgevallen fosfaatrechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-10-2017 Staatscourant 2017, 59274 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (15 kB)

  Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 november 2008 nr. TRCJZ/2008/3190, Directie Juridische Zaken, betreffende de ontwerpregeling tot wijziging van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2008 Staatscourant 2008, 224 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (51 kB)

  Wijziging Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2008 Staatscourant 2008, 223 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Vrijstellingsregeling Besluit gebruik meststoffen stikstofkunstmest en vanggewas 2006 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2006 Staatscourant 2006, 246 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Overig Download icon PDF (24 kB)

  Vrijstellingsregeling Besluit gebruik meststoffen extreme weersomstandigheden 2006 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-09-2006 Staatscourant 2006, 170 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Overig Download icon PDF (141 kB)

  Ontwerp-wijziging Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en Besluit gebruik meststoffenwet (overheveling Meststoffenwet 1947, Besluit kwaliteit en gebruik overige org. meststoffen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-08-2006 Staatscourant 2006, 159 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit