Uw zoekopdracht heeft 178 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 maart 2019, nr. WJZ/19050929, tot wijziging van artikel 28f van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2019 Staatscourant 2019, 13506 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 21 november 2018, nr. WJZ/18130109, tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet dieren (wijziging toezicht diergeneesmiddelenregelgeving)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2018 Staatscourant 2018, 66651 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (47 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 juni 2018, nr. WJZ/18082349, tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies, de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017, de Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014–2020 en de Regeling producenten- en brancheorganisaties in verband met de invoering van twee subsidiemodules voor de vleeskalversector en enkele wijzigingen ter aanpassing aan Europese regelgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2018 Staatscourant 2018, 33117 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 april 2018, nr. WJZ/18024345, tot wijziging van de Regeling Europese EZ-subsidies en Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met de invoering en openstelling van een subsidiemodule betreffende investeringen voor toegevoegde waarde van visserijproducten, het herstel van een onjuiste verwijzing, de ophoging van een subsidieplafond en de openstelling van een subsidiemodule

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2018 Staatscourant 2018, 18080 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 februari 2018, nr. WJZ /16056394, houdende regels met betrekking tot subsidiëring van de kosten van sloop en ombouw nertsenhouderijen (Regeling subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatscourant 2018, 9184 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 december 2017, nr. WJZ/17199467, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied hoogpathogene vogelgriep Biddinghuizen 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72611 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 augustus 2017, nr. WJZ/17131527, tot vaststelling van het verminderingspercentage van periode 4 in het kader van de Regeling fosfaatreductieplan 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-08-2017 Staatscourant 2017, 49239 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (64 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 februari 2017, nr. WJZ/17023701, houdende invoering van de verplichting tot betaling van een geldsom (Regeling fosfaatreductieplan 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2017 Staatscourant 2017, 9915 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 november 2016, nr. WJZ/16161912, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij in verband met een reparatie ten aanzien van het sluiten van gebieden voor garnalen- en bodemberoerende visserij in de Vlakte van de Raan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2016 Staatscourant 2016, 62642 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Vrijstelling op grond van artikel 46, eerste lid, Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden inzake het biocide VectoMax (Vrijstelling VectoMax exotische muggen 2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-03-2016 Staatscourant 2016, 11834 Ministerie van Infrastructuur en Milieu