Uw zoekopdracht heeft 52 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 20 december 2018, nr. WJZ/ 18324960, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij in verband met de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2019 en, wat betreft vangstmogelijkheden voor diepzeevissen, voor 2019 en 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2018 Staatscourant 2018, 74092 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2017, 1141807-164625-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren in verband met het aanwijzen van aanvullende verwatergebieden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-06-2017 Staatscourant 2017, 34963 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Memorandum van overeenstemming over voorwaarden inzake diergezondheid voor het niet-commercieel verkeer van paardachtigen tussen de veterinaire diensten van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2017 Staatscourant 2017, 31735 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 februari 2017, 1092591-161085-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren in verband met een aantal wijzigingen in de productiegebieden en de verwatergebieden en een technische wijziging

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-03-2017 Staatscourant 2017, 12585 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 december 2016, nr. DGAN-DAD / 16189614, houdende goedkeuring van het besluit van de Centrale Commissie Dierproeven tot vaststelling van het verschuldigde bedrag voor aanvraag om een projectvergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2016 Staatscourant 2016, 71407 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 december 2016, nr. WJZ/16199134, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling zeevisserij in verband met de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2017, de vaststelling van twee meerjarenplannen en de wijziging van verordening (EG) nr. 1342/2008 tot vaststelling van een langetermijnplan voor kabeljauwbestanden en de bevissing van deze bestanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2016 Staatscourant 2016, 72296 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 maart 2013, nr. WJZ/13031874, tot aanpassing van een drietal locaties voor de plaatsing van mosselzaadinvanginstallaties (MZI's) in de Waddenzee en Oosterschelde

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2013 Staatscourant 2013, 8050 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 24 februari 2012, nr. 260151, houdende openbaarmaking van de subsidie-gegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid over het EU-boekjaar 2011 (Besluit openbaarmaking subsidiegegevens gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid 2011)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-03-2012 Staatscourant 2012, 3613 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2009, nr. 94826, betreffende sluiting vangst andere soorten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2009 Staatscourant 2009, 19478 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2008 Staatscourant 2008, 191 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit