Uw zoekopdracht heeft 293 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 november 2019, nr. WJZ/ 19164763, tot Wijziging regeling handel levende dieren en levende producten in verband met voorschriften voor het binnenbrengen in de Europese Unie van paarden en sperma, eicellen en embryo's van paarden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatscourant 2019, 65335 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 oktober 2013 , nr. WJZ/13152286, houdende wijziging van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria in verband met de opneming van testen voor ziekten van paarden ten behoeve van de uitvoer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2013 Staatscourant 2013, 31187 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 maart 2013, nr. WJZ/13032153, houdende wijziging diverse veterinaire regelingen ter uitvoering van verordening (EU) nr. 139/2013 inzake de invoer van bepaalde vogels

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2013 Staatscourant 2013, 8212 Ministerie van Economische Zaken
 4. Overig Download icon PDF (12 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 9 november 2011, houdende openbaarmaking van de aangevraagde en verleende im- en exportvergunningen van dieren en dierproducten op grond van het Cites-verdrag in 2010

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2011 Staatscourant 2011, 20400 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 juli 2010, nr. 140825, houdende wijziging van de Regeling handel levende dieren en levende producten in verband met beschermingsmaatregelen met betrekking tot infectieuze anemie bij paardachtigen in Roemenië

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-07-2010 Staatscourant 2010, 11374 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Wijziging Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden (indexering 2009)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2008 Staatscourant 2008, 251 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Strafbaarstelling van overtreding bepalingen verordening (EG) 1523/2007

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2008 Staatscourant 2008, 241 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 oktober 2008, nr. VGP/VV 2855662, houdende bekendmaking van de implementatie van beschikking 2008/798/EG inzake producten uit China die melk of melkproducten bevatten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2008 Staatscourant 2008, 202 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling WTO-notificatie, verbod op handel in producten van Kaapse pelsrobben

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2008 Staatscourant 2008, 137 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling WTO-notificatie, verbod op pelsdierhouderij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-04-2008 Staatscourant 2008, 71 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit