Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Nissewaard: voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied West

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2015 Staatscourant 2015, 27323 Nissewaard
 2. Convenanten Download icon PDF (7 kB)

  ADDENDUM bij het Convenant Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer; Staatsbosbeheer, een maatschappelijke onderneming, als overeengekomen op 4 december 2014 tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2015 Staatscourant 2015, 20753 Ministerie van Economische Zaken
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit op aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) betreffende het doorvoeren van veranderingen in de bedrijfssituatie - Ripselaan 6 te Rijpwetering - W20150010 - Wet milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2015 Staatscourant 2015, 14174 Kaag en Braassem
 4. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit op aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.-beoordeling) voor de voorgenomen uitbreiding van de melkrundveehouderij - A. de Graaflaan 31 te Woubrugge - W20140104 - Wet milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-09-2014 Staatscourant 2014, 26469 Kaag en Braassem
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp verordening “geurhinder en veehouderij gemeente Gorinchem 2012”

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2012 Staatscourant 2012, 22629 Gorinchem
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 december 2011, nr. 246890, houdende wijziging van twee op de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 gebaseerde regelingen (aansluiting registratie (para)veterinairen op de GBA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2011 Staatscourant 2011, 22448 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 7. Convenanten Download icon PDF (14 kB)

  Convenant tussen de gemeente Capelle aan den IJssel, het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2011 Staatscourant 2011, 3543 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Ontheffingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit goedkeuring gedragscode ‘Flora- en faunawet Gemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2009 Staatscourant 2009, 19890 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit