Uw zoekopdracht heeft 99 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de ontwerpregeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2019, nr. WJZ / 19085872, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-2020 Staatscourant 2019, 70977 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2019, nr. WJZ/ 19011475, tot wijziging van de Beleidsregels dierenwelzijn 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2019 Staatscourant 2019, 71295 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Ontwerpregeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2019, nr. WJZ/ 19085872, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de implementatie van het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70977 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 december 2019, nr. WJZ/ 19312824, tot wijziging van Uitvoeringsregeling zeevisserij onder meer in verband met de vaststelling van de vangstmogelijkheden voor 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2019 Staatscourant 2019, 71774 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2019, nr. DGA-DAD/19300757, tot aanwijzing van Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. als gemachtigde instantie als bedoeld in artikel 31, eerste lid, Verordening 2017/625

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 69785 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2019, nr. DGA-DAD/19300760, tot aanwijzing van B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector als gemachtigde instantie als bedoeld in artikel 31, eerste lid, Verordening 2017/625

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 69787 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2019, nr. DGA-DAD/19299676, tot aanwijzing van nationale referentielaboratoria als bedoeld in artikel 100, eerste lid, Verordening (EU) 2017/625

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 69789 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2019, nr. DGA-DAD/19300759, tot aanwijzing van C-Mark B.V. als gemachtigde instantie als bedoeld in artikel 31, eerste lid, Verordening 2017/625

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2019 Staatscourant 2019, 69788 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving inzake publicatie lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2019 Staatscourant 2019, 66914 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 13 december 2019, nr. WJZ/19283839 , tot intrekking van de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2019 Staatscourant 2019, 65310 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit