Uw zoekopdracht heeft 107 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Registratie Diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2010 Staatscourant 2009, 12037 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling dierlijke bijproducten 2008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-01-2010 Staatscourant 2009, 20198 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 december 2009, nr. 86288, houdende wijziging van de tarieven voor werkzaamheden VWA inzake diervoederregelgeving (indexering 2010)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20353 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 december, nr. 89805, houdende wijziging van de Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden I (indexering 2010)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2009 Staatscourant 2009, 20304 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (200 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 december 2009, nr. 49983, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2009 Staatscourant 2009, 20342 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. DP/2009065822, handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot wijziging van de Regeling geurhinder en veehouderij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2009 Staatscourant 2009, 20228 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2009, nr. 61689, houdende wijziging van de Diergeneesmiddelenregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2009 Staatscourant 2009, 20232 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 18 december 2009, nr. 95104, houdende wijziging van diverse veterinaire regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2009 Staatscourant 2009, 20198 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 december 2009, nr. 99604, houdende wijziging van de Regeling tijdelijke maatregelen dierziekten in verband met Q-koorts (uitbreiding maatregelen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2009 Staatscourant 2009, 20181 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 10. Ontheffingen Download icon PDF (5 kB)

  Ontheffingen Flora- en faunawet aan Faunabeheereenheid Zeeland Goes

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2009 Staatscourant 2009, 20104 Zeeland