Uw zoekopdracht heeft 663 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving inzake publicatie lijst vergunningplichtige inrichtingen voor het houden van landbouwhuisdieren, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2019 Staatscourant 2019, 66914 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Overig Download icon PDF (11 kB)

  Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 6 december 2019, nr. WJZ/ 19250430, ingevolge artikel 2.19, tweede lid, van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 66693 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 november 2019, nr. WJZ/ 19245898, ingevolge de artikelen 21a en 49a van het Uitvoeringsbesluit pacht en 3a van het Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975 voor het jaar 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2019 Staatscourant 2019, 64180 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 4. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Experiment passieve visserij in windpark op zee, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2019 Staatscourant 2019, 50033 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  m.e.r.-beoordelingsbesluit schelpenwinning Waddenzee en Noordzeekustzone, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-08-2019 Staatscourant 2019, 44652 Rijkswaterstaat
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit Goedkeuring tarieven databank I&R pluimvee 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2018 Staatscourant 2018, 28704 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 8 november 2017, nr. 17166788, houdende een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met de aanpassing van diverse excretieforfaits alsmede de indeling in diercategorieën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2017 Staatscourant 2017, 64729 Ministerie van Economische Zaken
 8. Overig Download icon PDF (14 kB)

  Memorandum van overeenstemming over voorwaarden inzake diergezondheid voor het niet-commercieel verkeer van paardachtigen tussen de veterinaire diensten van België, Nederland, het Groothertogdom Luxemburg en Frankrijk, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-06-2017 Staatscourant 2017, 31735 Ministerie van Economische Zaken
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 maart 2016, nr. PAV/16031270, houdende een ontwerpwijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het mogelijk maken van een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm en stikstofgebruiksnorm bij het treffen van de equivalente maatregelen gewasopbrengstafhankelijke gebruiksnormen, vervanging drijfmest en rijenbemesting in mais

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2016 Staatscourant 2016, 17173 Ministerie van Economische Zaken
 10. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Multilaterale Overeenkomst M290, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-03-2016 Staatscourant 2016, 14529 Ministerie van Infrastructuur en Milieu