Uw zoekopdracht heeft 28 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit diergezondheidsheffing in verband met de vaststelling van nieuwe plafondbedragen en de tarieven voor 2020 en wijziging van de maximale hoogte van de reserve

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2019 Staatscourant 2019, 58024 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (129 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011,152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L25)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2019 Staatscourant 2019, 23313 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (114 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit zeevarenden handelsvaart en zeilvaart in verband met een modernisering van de bemanningsvoorschriften voor de zeevisvaart, met inbegrip van de uitvoering van verdragsbepalingen vanwege de ratificatie van het STCW F-verdrag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2019 Staatscourant 2019, 9551 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met uitbreiding van de knelgevallencategorie startende melkveehouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 54229 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (88 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet dieren in verband met de instelling van een Keuringsdienst roodvlees in slachterijen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 36099 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (98 kB)

  Advies Raad van State inzake ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit diergeneeskundigen en het Besluit houders van dieren in verband met diverse wijzigingen op het gebied van dierenwelzijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2018 Staatscourant 2018, 28779 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels met betrekking tot subsidiëring van de kosten van sloop en ombouw van nertsenhouderijen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2018 Staatscourant 2018, 7428 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot subsidiëring van de kosten van sloop en ombouw van nertsenhouderijen (Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2018 Staatscourant 2018, 7426 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (59 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-09-2017 Staatscourant 2017, 49292 Ministerie van Economische Zaken
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (40 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet in verband met het mogelijk maken van een verhoging van de fosfaatgebruiksnorm bij het treffen van de equivalente maatregel gewasopbrengstafhankelijke fosfaatgebruiksnormen op landbouwgrond met fosfaattoestand neutraal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-05-2017 Staatscourant 2017, 24579 Ministerie van Economische Zaken