Uw zoekopdracht heeft 874 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2019, nr. 10773516, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-09-2019 Staatscourant 2019, 50401 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 augustus 2019, nr. 16473407, houdende wijziging van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 47547 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2019, nr. HO&S/12963202, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-08-2019 Staatscourant 2019, 46672 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur van ... tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 houdende criteria voor het aantonen van een band met Nederland voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 43682 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2019, nr. HO&S/1475100, houdende wijziging van de Beleidsregel bevoegdheid graadverlening hoger onderwijs in verband met de opdracht aan rechtspersonen voor hoger onderwijs het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bij hun studenten te bevorderen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41025 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 18 juli 2019, houdende benoeming van twee leden en ontslagverlening van één lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 46176 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juli 2019, nr 8325590, tot intrekking van de Beleidsregel meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs en tot wijziging van de Beleidsregel uitzondering verblijfsvereiste studenten op grond van artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2019 Staatscourant 2019, 38506 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (96 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake de opleiding, deskundigheid en tijdelijke zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen door de geregistreerd-mondhygiënist (Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd-mondhygiënist)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-06-2019 Staatscourant 2019, 31615 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 juni 2019, nr. 8441152, tot wijziging van de Regeling financiën hoger onderwijs mede in verband met wijzigingen als gevolg van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het begrotingsjaar 2019 en in verband met de vaststelling van de hoogte van het wettelijk collegegeld voor het studiejaar 2020–2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 32340 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Defensie van 13 mei 2019, Hoofddirectie Personeel, nr. BS/2019008294, inzake aanstelling decaan Nederlandse Defensie Academie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2019 Staatscourant 2019, 27814 Ministerie van Defensie