Uw zoekopdracht heeft 39 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (10 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 27 augustus 2015, nr MinBuZa.2015.479706, inzake verlenging van de termijn waarbinnen een verzoek kan worden gedaan tot toepassing van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid Sulawesi

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2015 Staatscourant 2013, 25383 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 augustus 2013, nr. MinBuZa-2013.241132, houdende wijziging van de Sanctieregeling Syrië 2012

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2013, 24076 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december 2013, nr. Minbuza-2013.345235 tot wijziging van de Subsidieregeling internationaal excelleren 2012 met betrekking tot demonstratieprojecten

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35838 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 december 2013, nr. MinBuZa.2013.332806, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met het oog op indexering van diverse bedragen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 35668 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013, nr. MINBUZA-2013.336780 tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Model Verenigde Naties 2014)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2013 Staatscourant 2013, 35565 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 11 december 2013, nr. DVB/CU-258/13, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond met het oog op subsidieverlening op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid 2014)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2013 Staatscourant 2013, 35568 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 6 december 2013, nr. DSO/OO-326/13, tot wijziging van het Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 juli 2013, nr. DSO/OO-201/13, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafonds 2014 NFP II, NICHE II en MSP II en wijziging beleidsregels MSP II en NICHE II)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2013 Staatscourant 2013, 35041 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 13 december 2013, nr. Minbuza-2013.34529 inzake subsidieverstrekking voor activiteiten gericht op het versterken van de voorwaarden voor duurzaam internationaal ondernemen van MKB-ondernemers (Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2013 Staatscourant 2013, 35841 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Administratieve Regeling tussen de Belastingdienst van Nieuw-Zeeland en Directoraat-generaal Belastingdienst van Nederland inzake de uitwisseling van inlichtingen in belastingzaken van 10 december 2013

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2013 Staatscourant 2013, 36376 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2013, nr. WJZ/13158161, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie regelingen (Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2013 Staatscourant 2013, 34196 Ministerie van Economische Zaken