Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Algemene wet inzake rijksbelastingen. Vennootschapsbelasting. Dividendbelasting. Zekerheid vooraf; Rulings met een internationaal karakter

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 35519 Ministerie van Financiën
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 28 januari 2019, 2019-11443, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit aangewezen staten Wft en de Vrijstelingsregeling Wft in verband met de bilaterale overeenkomst tussen de EU en de VS met betrekking tot prudentiële maatregelen voor verzekering

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2019 Staatscourant 2019, 5637 Ministerie van Financiën
 3. Convenanten Download icon PDF (6 kB)

  Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Zwitserland en Nederland inzake de fiscale behandeling van de Nederlandse fiscale beleggingsinstelling en de Zwitserse Fonds Commun de Placement en de Société d’Investissement à Capital Variable

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2018 Staatscourant 2018, 20619 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van de Leidraad FATCA/CRS en intrekking van het besluit CRS landenlijst deelnemende rechtsgebieden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2018 Staatscourant 2018, 16183 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2018 Staatscourant 2018, 16187 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Vraag- en antwoordbesluit CRS/FATCA

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2016 Staatscourant 2016, 53432 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (107 kB)

  Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2016 Staatscourant 2016, 2236 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Universele Nederlandse uitvoeringsvoorschriften 2015 inzake belastingverdragen, uitgezonderd het belastingverdrag met de Verenigde Staten van Amerika, en de Belastingregeling Nederland Curaçao

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2015 Staatscourant 2015, 43413 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 12 november 2015, IZV 2015/832, Overdracht competentie behandeling verzoeken onder ‘corporate tiebreakerprocedure’ van belastingverdragen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2015 Staatscourant 2015, 41010 Ministerie van Financiën
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (78 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en het Uitvoeringsbesluit Belastingwet BES ter uitvoering van het op 18 december 2013 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2014, 22)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-01-2015 Staatscourant 2015, 636 Ministerie van Financiën