Uw zoekopdracht heeft 417 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 5 juni 2019, nr. MINBUZA-2019.3970-8, tot wijziging van het besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 1 december 2017, nr. MINBUZA-2017.7963 tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Tweede wijziging Noodhulp Nederlandse NGO’s 2018-2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2019 Staatscourant 2019, 33255 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 april 2019, nr. Min.Buza.2019.3589-14, tot wijziging van de Sanctieregeling Noord-Korea 2017 met betrekking tot de vermelding van kennisgebieden in de bijlage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2019 Staatscourant 2019, 26681 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (82 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van de Minister van Defensie, van 25 mei 2019, nr. IENW/BSK-2019/95910, tot vaststelling van de organisatie van de Kustwacht voor Nederland (Regeling organisatie Kustwacht Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 28763 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 25 april 2019, nr. Min-Buza.2019.3834-38 houdende instelling van een Expertgroep inzake politieke steun aan interstatelijk geweld en inzake humanitaire interventie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-05-2019 Staatscourant 2019, 24338 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van een besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 november 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2019 Staatscourant 2019, 19395 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (49 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 maart 2019, Min-BuZa.2019.3184-25, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieprogramma SDG Results: Access to renewable energy)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2019 Staatscourant 2019, 18610 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Convenanten Download icon PDF (21 kB)

  Convenant tussen Nederland en Aruba inzake de handhaving van socialezekerheidsuitkeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2019 Staatscourant 2019, 17998 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie subsidieplafond eerste kwartaal 2019 Orange Knowledge Programme 2018–2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2019 Staatscourant 2018, 67082 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling publicatie bevriezingsprotocol, Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-02-2019 Staatscourant 2019, 8931 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën van 30 januari 2019, nr. MinBuZa-2019.70333, tot aanwijzing van de heer Mohammed GHORSHID als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2019 Staatscourant 2019, 7261 Ministerie van Buitenlandse Zaken