Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 20 december 2017, nr. WJZ/17204616, aan de project directeur-generaal Groningen Bovengronds van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie in Groningen (Volmacht en machtiging project directeur-generaal Groningen Bovengronds inzake aangelegenheden die verband houden met schadeafhandeling en versterking van gebouwen en werken vanwege de beweging van de bodem als gevolg van de exploitatie van het Groningenveld en met het bevorderen van leefbaarheid, duurzaamheid en economie van het gebied)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2017 Staatscourant 2017, 75134 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 november 2017, nr. WJZ/17152662, tot wijziging van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-11-2017 Staatscourant 2017, 63658 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (36 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 13 maart 2017, nr. WJZ / 16152541, houdende regels over waardevermeerdering van woningen in verband met schade als gevolg van gaswinning Groningenveld (Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2017 Staatscourant 2017, 15110 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (111 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot Wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van het functioneren van verenigingen van eigenaars (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2016 Staatscourant 2016, 30057 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 februari 2015, nr. 2015-0000090918, tot wijziging van de Regeling minimumbijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie (wijziging minimumbijdrage 2015)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2015 Staatscourant 2015, 5077 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (104 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2012 Staatscourant 2012, 24473 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 19 februari 2010, nr. BJZ2010004657, tot vaststelling van de minimumbijdrage, bedoeld in de artikelen 220 lid 6 en 275 lid 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Regeling minimum-bijdrage verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-02-2010 Staatscourant 2010, 2982 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Erkenning Geschillencommissie Afbouw

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2009 Staatscourant 2009, 104 Ministerie van Justitie
 9. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Inkomstenbelasting. Echtscheiding; kapitaalverzekeringen eigen woning en 'oude' kapitaalverzekeringen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2008 Staatscourant 2008, 112 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging Mandaatbesluit CJIB Incasso Huursubsidie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2007 Staatscourant 2007, 196 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer